marketers

เป้าหมายหลักของ VIPs ที่ไม่ใช่ชาวจีนสําาหรับคาสิโนในเอเชีย: นั กการตลาด

การรับผู้เล่นระดับวีไอพีและผู้เล่นระดับพรีเมียมจากนอกประเทศจีนถือเป็นสิ่งสําาคัญสําาหรับผู้ประกอบการคาสิโนในเอเชีย
แปซิฟิก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในอุตสาหกรรมกล่าวต่อ GGRAsia

นั่นอาจเป็นความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําาหรับผู้ประกอบการในมาเก๊า ซึ่งใช้เวลากว่าทศวรรษในการสร้างธุรกิจการ
พนั นจําานวนมากจากลูกค้าที่มีมูลค่าสูงจากจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งกล่าวเสริม

ในช่วงก่อนโควิด-19 การดึงดูดลูกค้าชาวจีนได้ส่งผลดีต่อตลาดการท่องเที่ยวและการพนั น ไม่เพียงแต่ในมาเก๊า แต่ยังรวม
ถึง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ กัมพูชา และออสเตรเลีย ด้วย นายเควิน เคลย์ตันกล่าวต่อ GGRAsia เขาเคยทําางานเป็น
ผู้บริหารการตลาดอาวุโสให้กับผู้ประกอบการในมาเก๊าหลายคน และปั จจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คําาปรึกษาด้านรีสอร์ทแบบ
ครบวงจรสําาหรับ Megabrands Asia

นั บตั ้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 จีนได้ใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ในชุมชน ส่งผลให้มีการควบคุมการเดินทางทั ้งขา
ออกและขาเข้าไปยังแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า และฮ่องกง

ทางการจีนยังได้เน้นยํา้าอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปราบปรามพลเมืองที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเล่น
คาสิโน หรือการมีส่วนร่วมในการเดิมพันออนไลน์: เรียกรวมกันว่า “การพนั นข้ามพรมแดน” ประเทศจีนได้แก้ไขประมวล
กฎหมายอาญาเพื่อห้ามมิให้ผู้ใดช่วยเหลือผู้อื่นในกิจกรรมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอื่น ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ในตลาดของมาเก๊าสูงและอ้างถึงวิธีการที่คาสิโนระดับภูมิภาคเคยคัดเลือกผู้
เล่นจากจีนแผ่นดินใหญ่ นายเคลย์ตัน ตั ้งข้อสังเกตว่า: “การได้มาซึ่งลูกค้าวีไอพีและการจัดหาเงินทุนแบบดั ้งเดิมตอนนี้
กลายเป็นอดีตไปแล้ว”

เขาเสริมว่า: “สมรภูมิในตลาดเอเชียจะเป็นชาวจีนและเกาหลีใต้ ชาวต่างชาติที่อาศัย ทําางาน และเป็นเจ้าของธุรกิจในตลาด
ปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกาหลีใต้และเวียดนามที่ประชาชนในประเทศถูกห้ามไม่ให้เข้าบ่อนคาสิโนที่ต่างชาติเป็น
เจ้าของ”

จิท อึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดของ Hoiana รีสอร์ทคาสิโนในเวียดนามกล่าวว่ามันเป็นสิ่งจําาเป็นสําาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจที่จะได้รับลูกค้าที่ “กว้างขึ้น” และทําางานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดพวกเขา คอมเพล็กซ์เกมและการ
พักผ่อนที่ตั ้งอยู่บนชายฝั่ งตอนกลางของเวียดนาม มีแต่คาสิโนสําาหรับชาวต่างชาติเท่านั ้น และได้ทยอยเปิดตัวที่พักโรงแรม
หรู

“กลยุทธ์ของเราคือการสร้างสมดุลในฐานลูกค้าของเราเสมอมา เนื่องจากความน่าดึงดูดใจของเมืองดานั งซึ่งเป็นจุดท่อง
เที่ยวที่สําาคัญ ไม่เพียงแต่สําาหรับชาวจีนเท่านั ้น แต่ยังสําาหรับชาวเกาหลีใต้ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ด้วย ตลาดเหล่านี้มี
ความสําาคัญต่อเราเสมอมา และแนวทางที่สมดุลของเราก็มีประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าที่มีคุณค่า” ผู้บริหาร Hoiana
กล่าว

“เมื่อพูดถึงปริมาณ เราต้องตระหนั กว่าปริมาณวีไอพีเกม ที่เห็นก่อนหน้านี้ในมาเก๊าไม่มีอยู่ในตลาดปั จจุบันอีกต่อไป ดังนั ้น
จึงลงมาเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเราในตลาดแมสและพรีเมียมแมส” นายอึงกล่าว

สมรภูมิในเอเชีย

Hann Casino and Resort ตั ้งอยู่ที่เมืองคลาร์กในประเทศฟิลิปปินส์ ไม่เห็นผลกระทบมากนั กจากการรณรงค์ของ
จีนเรื่อง “การพนั นข้ามพรมแดน” Daesik Han ประธานและหัวหน้าผู้บริหารของ Hann Philippines Inc. ซึ่งเป็น
โปรโมเตอร์ของรีสอร์ทกล่าว

“Hann ยังไม่สามารถจับตลาดจีนที่แข็งแกร่ง ดังนั ้น…แคมเปญของจีน… จึงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจปกติที่นี่มากนั ก”
นายฮันกล่าว Hann Casino Resort ซึ่งเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการในช่วงกลางเดือนธันวาคม เป็นการขยายและรี
แบรนด์ของอดีต Widus Hotel and Casino complex

คุณ Han ได้บอกกับ GGRAsia ก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มของเขาต้องการย้ายแบรนด์รีสอร์ทของคลาร์กไปยังตลาดบนในใจ
ของผู้บริโภคด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนแบรนด์

“เป้าหมายหลักของเราคือการขยายและกระจายตลาดของเราโดยให้บริการแก่นั กเดินทางเพื่อการพักผ่อนและผู้เล่นในท้อง
ถิ่นรวมถึงต่างประเทศจากกลุ่มวีไอพีและระดับพรีเมียมแมส ทั ้งเกมและสิ่งอําานวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกม” นายฮันกล่าวใน
ความคิดเห็นล่าสุดของเขาต่อ GGRAsia

เขาเสริมว่าข้อเสนอที่ไม่ใช่เกมของ Hann Casino and Resort รวมถึงสนามกอล์ฟ “ระดับโลก” และแพ็คเกจ “การ
เข้าพักที่หรูหรา” “ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก ที่ปรับปรุงใหม่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางของนั กท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่ง
สามารถรองรับการดําาเนินงานของ Hann ได้อย่างแน่นอน” นายฮันกล่าว

แม้จะไม่มีนั กพนั นชาวจีนหลั่งไหลเข้ามา “การเติบโตของเกมในประเทศฟิลิปปินส์” และ “ขนาดของตลาดในประเทศใน
ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสิงคโปร์” หมายถึงโครงการในสถานที่เหล่านั ้น “มีความยั่งยืน” นาย เคลย์ตัน จาก
Megabrands Asia กล่าว

อย่างไรก็ตาม รีสอร์ทคาสิโนระดับไฮเอนด์ของเอเชียแปซิฟิกกําาลังแย่งชิงนั กพนั นระดับพรีเมียมที่มีจําานวนค่อนข้างน้อย ที่
ปรึกษากล่าวเสริม

“ความทะเยอทะยานของมาเก๊าที่จะลดการพึ่งพานั กพนั นจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงมาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
อย่างแน่นอน แต่จะสําาเร็จได้ยากขึ้นในระยะกลาง” นายเคลย์ตันกล่าว เขาเสริมว่า “รัฐบาลมาเก๊าต้องทําางานอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับผู้ประกอบการคาสิโนในการเปลี่ยนแปลง” วิธีการทําาตลาดมาเก๊านอกประเทศจีน

ไม่มี ‘แนวทางแบบครอบคลุม’

“ด้วยข้อจําากัดที่เพิ่มขึ้นจากจีนแผ่นดินใหญ่เกี่ยวกับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพนั น ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียจะให้
ความสนใจมากขึ้นในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในฐานะตลาดป้อน โดยที่เวียดนามและไทยเป็นที่สนใจในตอนนี้” นายเคลย์ตัน
กล่าวเสริม

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า: “จําานวนนั กพนั นคาสิโนที่มีมูลค่าสูงกว่าจากแต่ละประเทศจะมีจําานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบ และนั ก
พนั นส่วนใหญ่ไม่น่าจะเล่นที่ใดก็ได้ใกล้กับระดับและความถี่ของวีไอพีจีนและพรีเมี่ยมแมส” ลูกค้า “VIP และการรับลูกค้า
ระดับพรีเมียมในตลาดเอเชียเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ช้ากว่า แต่สิ่งเหล่านี้เป็นตลาดเกมที่สําาคัญ

เพื่อรองรับตลาดผู้ป้อนที่หลากหลาย นายอึง ของ Hoiana กล่าวว่า “ภาษา” เป็นหนึ่งในแง่มุมที่สําาคัญที่สุดในการทําางาน
ด้านการตลาด

“เรากําาลังให้บริการกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น” ครอบคลุมถึง “วัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันตลอดจน
ความชอบ” เขาเสริมว่า: “การเอาชนะในตลาดที่หลากหลายคือการมีชุดกลยุทธ์ใหม่ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละประเทศ ไม่ใช่
แนวทางแบบครอบคลุมที่เราใช้ในสภาวะตลาดก่อนหน้านี้”

นาย เคลย์ตัน แห่ง Megabrands Asia คาดหวังว่ารีสอร์ทคาสิโนในภูมิภาคจะให้ความสําาคัญและลงทุนในการพัฒนา
ผู้เล่นและการตลาดดิจิทัลมากขึ้น “รีสอร์ทคาสิโนจะต้องทําาให้แน่ใจว่ามีการบริการอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวของรีสอร์ท ป้าย
กําากับ การสื่อสาร และ ‘การเดินทางของลูกค้า’ สามารถดึงดูดและให้บริการนั กท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม และ
ไทยได้ดีที่สุด” เขากล่าวกับ GGRAsia

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *