image 13

ทําไมคุณถึงควรเล่นคสิโนเว็บตรงมกกว่
เล่นผ่นเอเยนต์

วันนี้เราจะมาอธิบายว่าทําาไมคุณถึงควรเล่นคาสิโนเว็บตรงมากกว่าเล่นผ่านเอเยนต์
กัน ก็เพราะการเล่นกับเว็บตรงนั ้นมีข้อดีมากกว่าเว็บเอเยนต์มากมายยังไงล่ะ ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของความปลอดภัยที่ดีกว่า การฝากเงินที่ง่ายกว่า อัตราต่อรองที่เที่ยง
ธรรมกว่า รวมไปถึงการมีโบนั สที่มากกว่าแบบเห็น ๆ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟั งที
ละข้ออย่างละเอียด และแจกลายแทง 5-6 เว็บตรงที่ดีที่สุดในสายตาเราให้คุณอีกด้วย

ควมปลอดภัยที่ดีกว่

ข้อแรก ในเรื่องของความปลอดภัย คาสิโนเว็บตรงมีความปลอดภัยมากกว่าการกับเอ
เยนต์หรือเว็บเอเยนต์มาก เพราะมีการจดทะเบียนคาสิโนจริง ๆ และต้องให้ทําาคาสิ
โนให้ตรวจสอบได้อยู่เสมอ ๆ ทําาให้การโกงอาจส่งผลเสียต่อใบอนุญาตหรือชื่อเสียง
ของคาสิโนได้ โดยเฉพาะคาสิโนใหญ่ ๆ ระดับนานาชาติ ผิดกับเว็บเอเยนต์ที่ส่วน
ใหญ่ไม่มีใบอนุญาต และพร้อมจะใช้ทุกกระบวนท่าเพื่อหลอกล่อให้คุณฝากเงินให้ได้
เพราะในท้ายที่สุดแล้วเว็บเอเยนต์สามารถโกงคุณ หรือปิดบัญชีคุณเชิดเงินคุณหนี
ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะพนั นได้หรือเสียก็ตาม
นอกจากนี้ การที่เว็บเอเยนต์ไม่มีใบอนุญาตนั ้นยังทําาให้มีโอกาสที่ข้อมูลของท่านจะ
รั่วไหลได้อีกด้วย ไม่ว่าจะโดยตั ้งใจหรือไม่ตั ้งใจ เพราะในการรับใบอนุญาตนั ้น จะ
ต้องเซ็นสัญญาที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า หากไม่ได้เซ็นสัญญานี้แล้ว ก็มีความ
เป็นไปได้สูงที่เว็บดังกล่าวจะเอาข้อมูลของลูกค้าไปขายต่อ

ระบบกรฝกเงินที่ง่ยและปลอดภัยกว่

เรื่องที่สองคือเรื่องของการฝากเงิน จะเห็นได้ว่าในสมัยนี้ เว็บพนั นส่วนใหญ่เริ่มหัน
มาใช้ระบบฝากเงินแบบอัตโนมัติกันหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางธนาคารหรือคริป
โต ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากการฝากเงินแบบอัตโนมัตินั ้นสะดวกและปลอดภัยกว่า
แบบเก่ามาก เพราะเว็บเอเยนต์ส่วนใหญ่นั ้นยังคงใช้ระบบฝากเงินแบบเก่าอยู่ คือการ
ส่งสลิปการโอนเงินผ่านทางไลน์ ถึงจะประสานงานเพิ่มยอดเงินในเว็บ ซึ่งใช้เวลา 1-

2 วันเป็นปกติ หรือบางเว็บแม้จะมีระบบอัตโนมัติก็ไม่รวดเร็วและเสถียรเท่ากับของ
เว็บตรงที่ทุ่มเงินพัฒนาระบบไปเยอะกว่ามาก
ซึ่งนอกจากเว็บเอเยนต์จะชักช้าไม่ทันใจแล้ว ยังมีความปลอดภัยตํา่ากว่าอีกด้วย
เพราะระบบที่พัฒนามาแบบลวก ๆ อาจทําาให้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคได้ คุณ
อาจฝากเงินแล้วไม่เข้าบัญชี ถอนเงินไม่ได้บ่อยครั ้ง เมื่อเล่นกับเว็บเอเยนต์

ทีมงนซัพพอร์ตที่ดีกว่

เราเชื่อว่าหลายคนก็เคยประสบปั ญหาฝากเงินแล้วไม่เข้าบัญชี ถอนเงินไม่ได้ หรืองง
กับข้อตกลงของการรับโบนั ส แต่ทุกครั ้งเราก็ผ่านมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากทีม
งานของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะผ่านทางแชตสดหรือไลน์แชต เพราะทีมงานของเว็บตรง
โดยเฉพาะเว็บใหญ่ ๆ นั ้นถูกเตรียมความพร้อมมาอย่างดี และสามารถตอบทุกข้อ
สงสัยของผู้เล่นได้อย่างแม่นยําาและรวดเร็วแน่นอน ผิดกับเว็บเอเยนต์ที่ไม่มีทีมงานที่
พร้อมมากพอ และอาจจะไม่มีคําาตอบให้ท่านได้หากเป็นคําาถามที่ยากเกินไป ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความไม่สบายใจของผู้เล่นและปั ญหาเรื่องการเล่นในอนาคตไ

โบนั สที่มกกว่

เว็บตรงส่วนใหญ่จะเป็นเว็บดังระดับประเทศ หรือระดับโลก ดังนั ้นเรื่องเงินทุนน่าจะ
มากกว่าเว็บเอเยนต์เป็นไหน ๆ อยู่แล้ว ทําาให้เว็บตรงสามารถแจกโบนั สได้มากกว่า
เว็บเอเยนต์ที่ทุนน้อยกว่า ที่อาจจะไม่แจกโบนั สเลยด้วยซํา้า หรือต่อให้แจกก็แจก
น้อย เพียง 10-20% ขณะที่เว็บดังส่วนใหญ่แจกโบนั สแรกเข้าไม่ตํา่ากว่า 50% บางที่
อาจสูงถึง 100-200% เลยทีเดียว
แต่ก็ไม่อยากให้ใส่ใจเรื่องของโบนั สกันมากเกินไปจนลืมเรื่องของความปลอดภัย
เพราะมีเว็บเอเยนต์บางเว็บที่หัวใสและใช้โบนั สจําานวนมากมาหลอกล่อให้คุณฝาก
เงิน หลังจากนั ้นก็ทําาการปิดบัญชีคุณ หรืออย่างเลวร้ายก็คือปิดเว็บไซต์หนีไปเลยก็มี

อัตรต่อรองที่เป็นสกลกว่

เว็บตรงส่วนใหญ่จะใช้แพลตฟอร์มสําาหรับการพนั นกีฬาแยกไปเลย และล้วนมาจาก
ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มระดับแนวหน้าทั ้งนั ้น ทําาให้มีอัตราต่อรองที่ใกล้เคียงกัน บวก
กับการที่มีฐานผู้เล่นสูง ทําาให้อัตราต่อรองระหว่างเกมคลาดเคลื่อนไม่มาก ผิดกับเว็บ
เอเยนต์ที่เสียเปรียบเรื่องเงินทุนและจําานวนผู้เล่น ทําาให้แพลตฟอร์มของพวกเขานั ้น
ไม่เสถียรเท่า จนอาจปิดรับการแทงสดบางรายการไป และเรื่องที่พวกเขามีผู้เล่นน้อย
กว่าทําาให้อัตราต่อรองนั ้นขยับมากขึ้นหากมีใครลงเดิมพันไป นี่ยังไม่รวมถึงการที่เว็บ
เอเยนต์สามารถคิดอัตราต่อรองเองได้อีกนะ

วิธีแยกเว็บตรงกับเว็บเอเยนต์

image 13

วิธีแยกเว็บตรงกับเว็บเอเยนต์นั ้นไม่ยากเลย สําาหรับใครที่มีประสบการณ์ในการเล่น
มาบ้างแล้วก็ไม่น่าจะมีปั ญหาในการแยกเว็บสองประเภทนี้ออกจากกัน แต่สําาหรับ
ใครที่ยังไม่รู้ วันนี้เราจะมาบอกวิธีดูง่าย ๆ กัน

เว็บเอเยนต์มักจะไม่ค่อยมีใบอนุญต

อย่างที่ทราบกันดี การจะขอใบอนุญาตคาสิโนนั ้นไม่ใช่เรื่องง่าย และเว็บเอเยนต์
99.9% ล้วนแล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตทั ้งสิ้น เพราะทั ้งราคาแพงและต้องผ่านการตรวจ
สอบหลายขั ้นตอน ดังนั ้นเว็บตรงจึงมีแนวโน้มที่โชว์ใบอนุญาตในหน้าแรกกันค่อน
ข้างเยอะ เพราะเป็นเครื่องการันตีความปลอดภัยเบื้องต้นให้ผู้เล่นได้เป็นอย่างดี
และแน่นอน หากท่านเห็นเว็บคาสิโนใดที่ไม่ได้แสดงใบอนุญาตอย่างชัดเจนใน
เว็บไซต์ ให้ตีไว้ก่อนเลยว่าเป็นเว็บเอเยนต์ และเป็นเว็บที่ไม่ปลอดภัย

เว็บเอเยนต์สมัครหรือติดต่อทีมงนยก

ด้วยความที่เป็นเว็บเล็กทุนน้อย เว็บเอเยนต์ส่วนใหญ่จึงมีทีมงานน้อยตามไปด้วย ส่ง
ผลให้บางครั ้งตอบแชตช้า หรือแก้ปั ญหาให้ไม่เป็น รวมถึงการไม่มีงบพัฒนาเว็บให้ดี
จึงทําาให้การฝากเงินของเว็บส่วนใหญ่จะเป็นแบบเก่าอยู่ ยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ
เหมือนเว็บตรงส่วนใหญ่ในปั จจุบั

เว็บเอเยนต์มักไม่มีพร์ตเนอร์อย่งเป็นทงกร

ในยุคนี้ที่การพนั นข้องเกี่ยวกับการกีฬาค่อนข้างเยอะ เว็บพนั นชื่อดังมากมายล้วน
เสนอเงินจําานวนมากเพื่อให้ได้เป็นพาร์ตเนอร์หรือเป็นพันธมิตรกับทีมกีฬาชื่อดัง ซึ่ง
ต้องใช้เงินจําานวนมาก แลกกับการโปรโมตแบรนด์ของพวกเขาเอง ในลีกกีฬาระดับ
แนวหน้าของโลก
ดังนั ้นถ้าเว็บไหนที่มีพาร์ตเนอร์ก็น่าจะเป็นเว็บใหญ่เงินหนา ที่มีโอกาสโกงน้อยถึง
ไม่มีเลย เพราะเว็บใหญ่อยู่แล้ว และ ไม่คุ้มที่จะโกงจนเสียชื่อเสียง ส่วนเว็บเอเยนต์
ส่วนใหญ่นั ้นจะไม่เคยโผล่ไปเป็นพันธมิตรกับใครเลย เพราะไม่มีงบประมาณเพียง
พอ และทีมกีฬาก็ไม่อยากเป็นพันธมิตรด้วยเท่าไรนั ก เพราะเสี่ยงต่อการทําาลายภาพ
ลักษณ์ของทีมเช่นกัน หากเว็บที่พวกเขาเป็นพันธมิตรด้วยนั ้นเป็นเว็บที่โกงผู้เล่น

6 เว็บตรงทีเด็ดจกพวกเร

จริงอยู่ที่เว็บตรงดีกว่าเว็บเอเยนต์แน่ ๆ แต่จะเล่นเว็บไหนดีล่ะ เพราะเว็บตรงเดี๋ยวนี้
ก็มีเยอะไปหมด วันนี้เราคัดเว็บดัง top 6 ในสายตาเรามาให้แล้ว พร้อมกับลิงก์ตรง
ในการเข้าเว็บจริงของเว็บนั ้นแบบชัวร์แน่ 100% ไม่มีเว็บปลอมแน่นอน เพราะ
สมัยนี้มีหลายเว็บที่เลือกจะเลียนแบบเว็บดังเพื่อทําาให้ผู้เล่นสับสนและสมัครเล่นกับ
พวกเขาแทน อย่าไปหลงกลเชียวล่ะ

1.W88 Casino

image 14

เว็บแรกที่เราจะแนะนําา และเป็นเว็บที่เราแนะนําาที่สุดด้วยก็คือเว็บ W88 โดยเว็บ
W88 เป็นถึงพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ ทีมระดับแชมป์
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ และยังเป็นผู้สนั บสนุนหลักของทีมพรีเมียร์ลีกอีกหลายทีมไม่ว่า
จะเป็นคริสตัล พาเลซ หรือ ฟูแล่ม
เว็บมีจุดเด่นในเรื่องความเข้ากันของเว็บกับผู้เล่น โดย W88 ถือเป็นหนึ่งในเว็บที่ดี
ที่สุดสําาหรับผู้เล่นเอเชีย เพราะพวกเขามีเจ้าของเป็นคนไทย และตั ้งใจมาตีตลาด
เอเชียโดยเฉพาะ ทําาให้ระบบถูกสร้างขึ้นสําาหรับผู้เล่นเอเชียเป็นหลัก แถมยังมีระบบ
ถอนเงินเป็นสกุลเงินในเอเชียเกือบทุกสกุลเงิน ไม่ว่าจะเป็น เงินบาท, เงินหยวน

หรือเงินเยน ก็สามารถถอนได้ แถมมีหน้าเว็บภาษาไทยซัพพอร์ตด้วย จาก
ประสบการณ์ตรงจากการฝากเงินด้วยตัวเอง ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นมาก และ
เมื่อมีปั ญหาก็สามารถติดต่อแอดมินที่พร้อมแก้ปั ญหาให้ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
การที่เจ้าของเป็นคนไทย เข้าใจคนเอเชีย รวมถึงคนไทยโดยเฉพาะนั ้น ส่งผลให้มี
การจัดอีเวนต์และเอาใจใส่ผู้เล่นคนไทยเป็นอย่างมาก ทั ้งมีการแจกตั๋วเครื่องบินไปดู
ฟุตบอลที่ต่างประเทศ งานปาร์ตี้ VIP ของทางเว็บ และอื่น ๆ อีกมากมาย ใครที่ยังหา
เว็บเล่นอยู่ถือว่าห้ามพลาดเลยครับ
นอกจากนี้ เว็บ W88 ยังเด่นเรื่องการมีโบนั สฝากเงินที่สูงและแทบจะมีแจกตลอด
ทั ้งปี สําาหรับผู้เล่นใหม่ที่สมัครเล่นคาสิโนสดกับ W88 ในตอนนี้ จะได้รับโบนั สเงิน
ฝากสูงสุดถึง 6,000 บาท เรียกได้ว่าแจกหนั กจัดเต็มจริง ๆ สําาหรับใครที่สนใจ
สามารถสมัครเล่นได้เลยตามขั ้นตอนจากภาพด้านล่าง หรือคลิกที่นี่เพื่อสมัครรับโปร
โมชั่นเลยโดยตรง

2.M88 Casino

image 15

M88 เป็นเว็บไซต์ที่อยู่มาอย่างยาวนานและยังคงยืนระยะต่อไปได้เรื่อย ๆ โดยผู้เล่น
สามารถมั่นใจได้เลยว่า M88 จะไม่มีการโกงหรือปิดบัญชีผู้เล่นอย่างแน่นอน การัน
ตีโดยการมีดีกรีเป็นถึงพาร์ตเนอร์ระดับภูมิภาคของลีกชั ้นนําาของโลกอย่าง ลา ลีกา

แน่นอนว่าจุดขายของเว็บอาจจะเป็นการพนั นฟุตบอล เพราะมี la liga zone เป็น
ตัวชูโรงอยู่แล้ว รวมถึงการมีพาร์ตเนอร์ระดับโลกอย่างลา ลีกา ก็ย่อมดึงดูดนั กพนั น
สายฟุตบอลเป็นธรรมดา
จุดที่เราประทับใจเว็บนี้มากที่สุดก็คือการให้โบนั สที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเว็บอื่น
โดยถ้าผู้เล่นใหม่อยากสมัครเล่นบาคาร่าสดกับ M88 ในตอนนี้ จะได้โบนั สเงินฝาก
สูงสุดถึง 175% เลยทีเดียว นี่ขนาดนั บแค่ฝากเงินครั ้งแรกเท่านั ้น เพราะการฝาก
เงินครั ้งที่สองและสามก็ยังได้โบนั สเพิ่มอีก 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลําาดับ
เท่ากับว่าฝากเงินสามครั ้งจะได้โบนั สรวมกว่า 325% เลยทีเดียว ไม่น่ามีเว็บไหน
กล้าให้มากขนาดนี้แล้ว และเป็นโบนั สที่มากที่สุดที่เราเคยเห็นในช่วงนี้เลย ใครที่
สนใจสามารถคลิกที่นี่
เพื่อสมัครเล่นกับ M88 ได้เลย

3.Happy Luke Casino

image 16

เว็บไซต์หน้าใหม่ขวัญใจชาวเอเชีย เว็บ Happy Luke เปิดให้บริการมาได้เพียง
4-5 ปีเท่านั ้น แต่ตอนนี้กลับเป็นเว็บยอดฮิตในหมู่ผู้เล่นเอเชียไปแล้ว เพราะเกม
ของที่นี่ค่อนข้างหลากหลาย และทําามาเพื่อเจาะตลาดเอเชียโดยเฉพาะ ดังนั ้นเกมที่หา
เล่นที่อื่นได้ยากก็อาจจะมีที่นี่ก็ได้ เช่น ไพ่นกกระจอก เป็นต้น โดยถึงเว็บนี้จะเด่น

เรื่องสล็อตที่สุด แต่จากการทดลองของเราส่วนคาสิโนสดของพวกเขาก็ไม่ได้แย่เลย
ให้บรรยากาศได้ดีมาก เพราะมีสัญญาณคาสิโนจากหลายประเทศให้ได้เลือกเล่น
เรียกได้ว่าไม่มีเบื่อแน่นอน
ถึงแม้ว่า Happy Luke จะยังไม่มีพาร์ตเนอร์ระดับโลกเหมือน 2 เว็บก่อนหน้า
หรือเว็บอื่น ๆ ในลิสต์นี้ แต่ก็การันตีความปลอดภัยโดยการจดทะเบียนกับรัฐบาล
คูราเซา และได้ลิขสิทธิ์การเปิดคาสิโนมาเรียบร้อยแล้ว ดังนั ้นเรื่องความปลอดภัยก็
หายห่วงได้เลย
สําาหรับผู้เล่นไทย ที่นี่ถือเป็นเว็บที่พวกท่านแทบไม่ต้องปรับตัวจากเว็บไทยเลย
เพราะมีการซัพพอร์ตครบครัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บภาษาไทย หรือการถอนเงินที่
สามารถถอนเข้าธนาคารไทยเป็นเงินบาทได้โดยตรง นี่คือการเล่นคาสิโนระดับโลก
แต่ประสบการณ์ไทย ๆ ชัด ๆ
ด้านเงินโบนั สก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของที่นี่ โดย Happy Luke ให้โบนั สเงินฝาก
แรกเข้ากว่า 200% สูงสุด 6,000 บาท และมีขั ้นตํา่าเพียง 200 บาทเท่านั ้น ถือว่า
แจกเยอะไม่เบา รวมไปถึงมียอดฝากขั ้นตํา่าที่ไม่สูงจนเกินไปด้วย แถมยังมีโปรแกรม
ชวนเพื่อนที่พร้อมจะแจกโบนั สให้กับทั ้งคนชวนและผู้เล่นใหม่ด้วย เรียกได้ว่าแจก
กันทุกภาคส่วนจริง ๆ แจกขนาดนี้ก็คงต้องรีบเข้าไปเล่นกันแล้วล่ะ

4.Bet365

image 17

เว็บไซต์ที่เหมาะสําาหรับสายชัวร์ กลัวโดนโกงแบบสุดขั ้ว เพราะ bet365 เป็นอีก
เว็บที่อยู่มากว่า 20 ปีแล้ว จุดเด่นคือด้านความปลอดภัยของเว็บ และรางวัลที่กวาด
มานั บไม่ถ้วนแล้ว รวมถึงการเป็นพาร์ตเนอร์กับการแข่งขันมวยที่มีคนดูมากที่สุดใน
โลกอย่าง UFC และ ทัวร์กอล์ฟอันดับ 1 ของโลกอย่าง PGA TOUR
โดยผู้เล่นไทยสามารถเข้าเล่นเว็บนี้ได้อย่างอิสระ แต่ต้องบอกก่อนว่าเว็บนั ้นไม่มี
ภาษาไทย ดังนั ้นอาจจะเกิดปั ญหาหรือสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้เล่นชาวไทยบ้าง
ไม่มากก็น้อย
อย่างไรก็ดี เว็บยังมีดีที่แอปพลิเคชัน ที่รองรับทั ้ง Android, iOS และ
Windows รวมไปถึงยังมีแอปพลิเคชันแยกในส่วนของคาสิโนสดเพียงอย่างเดียว
ด้วย เรียกได้ว่าใครที่เป็นสาวกคาสิโนสดไม่ควรพลาด เพราะการแยกแอปจะทําาให้
การทําางานนั ้นลื่นไหลมากขึ้น และทําาให้ประสบการณ์การเล่นนั ้นเป็นไปได้อย่างดี
ที่สุด

5. 1xbet

image 18

1xbet ก็น่าจะเป็นอีกเว็บหนึ่งที่คุ้นหูเหล่านั กพนั นชาวไทยเป็นอย่างดี เพราะเป็นเว็บชื่อดังและ
เป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้เล่นชาวไทย 1xbet ยังคงจุดเด่นของตัวเองไว้ได้อย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ
เรื่องของความหลากหลายในตัวเลือกของการพนั น รวมไปถึงโบนั สแรกเข้าที่ค่อนข้างเยอะ ที่
100% (ฝาก 300 ได้ยอด 600 บาท) สูงสุด 4,000 บาท จึงไม่แปลกใจเลยว่าทําาไมเว็บ
1xbet ถึงครองใจนั กพนั นสายบอลชาวไทยมาได้อย่างยาวนาน
สําาหรับเรื่องความปลอดภัยของ 1xbet เรากล้าการันตีว่ามีโอกาสน้อยมากที่ท่านจะถูกโกง
เพราะ 1xbet นั ้นเป็นคาสิโนดังจากประเทศรัสเซีย และจดทะเบียนวางเงินประกันกับหน่วย
งานในประเทศคูราเซาเรียบร้อยแล้ว เรื่องความปลอดภัยขอให้วางใจได้เลย
นอกจากนี้ 1xbet ยังเป็นเว็บที่มีพาร์ตเนอร์เป็นทีมกีฬา/ลีกกีฬาระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็น เซเรีย อา ลีกฟุตบอลระดับ Top 5 ของโลก ทีมที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างบาร์เซ
โลน่า หรือ เปเอสเช นี่ยังไม่รวมถึงพาร์ตเนอร์ในวงการอีสปอร์ตอีก ที่มีทั ้ง OG และ Team
spirit สองทีมดีกรีแชมป์ The international หรือ ESL ลีกอีสปอร์ตที่เรียกได้ว่าใหญ่
ที่สุดในโลก แสดงให้เห็นว่าเว็บมีความมั่นคง และมีพันธมิตรที่แน่นอน
อีกเรื่องที่เราประทับใจมากก็คือเรื่องของการดูแลลูกค้า ในตอนแรกที่เราสมัครบัญชีใช้งานกับ
1xbet นั ้น ระบบมีปั ญหาและเงินโบนั สไม่ได้เข้าบัญชีแบบที่ควรจะเป็น เพียงโทรไปที่เบอร์
ติดต่อของทางเว็บไซต์แค่สายเดียวเท่านั ้น ทีมแอดมินก็ดําาเนินการแก้ปั ญหาให้ทันที จุดนี้ถือว่า
ยอดเยี่ยมมาก

6.William Hill

image 19

คาสิโนชื่อดังจากแดนผู้ดีอาจชื่อไม่คุ้นหูนั กพนั นชาวไทยเท่าไรนั ก แต่เราอยากนําา
เสนอไว้ว่าเว็บ William Hill คือหนึ่งในเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และอันดับ
ต้น ๆ ของโลก โดย William Hill เคยเป็นคาสิโนแบบบ่อนมาก่อน ก่อตั ้งมาตั ้งแต่
ปี 1934 จนเปิดคาสิโนออนไลน์ในช่วงปี 2000 และยังเป็นที่นิยมมากในอังกฤษ
จนถึงปั จจุบัน
เรื่องดีกรีและความปลอดภัยนี่ไม่ต้องพูดถึง เว็บ William Hill น่าจะเป็นอันดับ
หนึ่งในลิสต์นี้ได้เลย เพราะด้วยดีกรีการเป็นเว็บที่มีรายได้กว่า 40,000 ล้านบาท
ต่อปี จดทะเบียนกับรัฐบาลมอลตา และเป็นพาร์ตเนอร์กับลีกกีฬาระดับโลกอย่าง
NBA และ NHL รวมถึงทีมในลีกมากมาย ทั ้ง Washington Capitals,
Wasington Wizards และ Las Vegas Golden Knights
ข้อเสียเดียวของเว็บคงจะเป็นเรื่องการไม่มีภาษาไทย แต่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดี
มากแล้ว

สรุป

วันนี้เราก็ได้บอกวิธีการแยกเว็บจริงกับเว็บเอเยนต์ไปหมดแล้ว สุดท้ายนี้ก็อยากให้
ทุกคนเลือกเว็บไซต์ที่จะเล่นให้ดี และหาข้อมูลทุกครั ้งก่อนตัดสินใจเลือกเว็บไซต์
รวมถึงเราก็ได้แจกลายแทง 6 เว็บตรงทีเด็ดในหัวใจเราไปแล้ว สําาหรับใครที่สนใจก็
สามารถคลิกลิงก์ในบทความและตามไปเล่นกันได้เลย รับประกันเว็บตรง เว็บจริง
แน่นอน 100%
สําาหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อน แล้วมาเจอกันใหม่ในบทความต่อไปนะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *