Sorry, your browser is not supported.

Please upgrade to the latest version or switch your browser to use this site.

See outdatedbrowser.com for options.

หน้าหลัก
/
กำหนดและเงื่อนไขของ พันธมิตร

กำหนดและเงื่อนไขของ พันธมิตร

Updated: 07.02.2020

คำนิยาม

 • LuckySlots.com เรียกว่า 'เรา' หรือ 'บริษัท '
 • พันธมิตรเรียกว่า "คุณ" หรือ "พันธมิตร"
 • 'เว็บไซต์' หมายถึงแพลตฟอร์ม LuckySlots.com ที่ใช้ผ่านเดสก์ท็อป, มือถือหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่พันธมิตรใช้
 • 1 Bitcoin (BTC) = Ƀ 1 = mɃ 1,000 (millibitcoins) = µɃ 1,000,000 (microbitcoins/บิต)

LuckySlots.com ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเล่นเกมออนไลน์โดยรัฐบาลของ Curacao ภายใต้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เลขที่ 1668 / JAZ เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดย www.coingaming.io แพลตฟอร์มเกม Bitcoin เกม NetEnt ดำเนินการโดย Elec Games N.V. ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยรัฐบาลของ Curacao ภายใต้ลิขสิทธิ์เลขที่: 1668 / JAZ

ในการกรอกใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร LuckySlots.com ("โปรแกรมพันธมิตร") และคลิก "ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข (" ข้อกำหนด ")" ภายในแบบฟอร์มการลงทะเบียนคุณ (ต่อไปนี้คือ "พันธมิตร") ในที่นี้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงโครงสร้างค่าคอมมิชชัน ที่ระบุไว้ในข้อ 20 ของข้อตกลงนี้ จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ LuckySlots.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ หรือขยายบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ได้ตลอดเวลาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้พันธมิตรทราบล่วงหน้า ภายใต้ข้อกำหนด ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้คุณตกลงที่จะ:

1. เข้าร่วมในโปรแกรมพันธมิตร

2. การใช้เว็บไซต์พันธมิตร LuckySlots.com / หรือเครื่องมือทางการตลาด LuckySlots.com (ดังที่กำหนดไว้ในที่นี้)

3. เงื่อนไขที่การยอมรับค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรใด ๆ จาก LuckySlots ยืนยันการยอมรับโดยไม่มีเพิกถอน ข้อตกลงนี้และการแก้ไขใด ๆ

ดังนั้นคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ LuckySlots.com, รวมถึงกฎและ / หรือแนวทางอื่น ๆ ที่นำมาใช้เป็นครั้งคราว. ข้อตกลงระหว่าง บริษัทและพันธมิตร มีผลบังคับใช้ในวันที่มีการอนุมัติการสมัครพันธมิตรของคุณ

1. วัตถุประสงค์

1.1. พันธมิตรต้องมีการดูแลและดำเนินงานเว็บไซต์หนึ่งแห่ง หรือมากกว่าบนอินเทอร์เน็ต (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") และ / หรืออ้างอิงถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านช่องทางอื่น ๆ

1.2. ข้อตกลงนี้ใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายของเว็บไซต์ www.luckyslots.com โดยพันธมิตรซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "LuckySlots.com" โดยพันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณลูกค้าที่ส่งไปยัง LuckySlots.com และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

1.3. คำจำกัดความของคำว่ารายได้สุทธิอยู่ในข้อ 20 ของข้อตกลงนี้ ในกรณีของการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต LuckySlots.com ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คำจำกัดความ ของคำว่า รายได้สุทธิ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

2. การอนุมัติการเป็นพันธมิตร

2.1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว

3. เงื่อนไขที่กำหนด

พันธมิตรขอรับรองว่าเขา / เธอ:

3.1. มีอายุบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเพื่อยอมรับและเข้าทำข้อตกลง

3.2. มีอำนาจและได้รับอนุญาตให้ทำสัญญาที่มีผลผูกพัน

3.3. เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการใช้งานและการอนุญาตให้ทำการตลาด ส่งเสริมการขายและโฆษณา LuckySlots.com ตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้

3.4. จะปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายของ LuckySlots.com.

3.5. เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงทั้งหมด

4. ความรับผิดชอบและภาระผูกพันของ บริษัท

4.1. บริษัท จะให้ข้อมูลและสื่อการตลาดที่จำเป็นทั้งหมดแก่พันธมิตร เพื่อการใช้งานลิงค์การติดตาม

4.2. บริษัท จะบริหารจัดการผลประกอบการที่เกิดขึ้นผ่านลิงค์ติดตามบันทึกรายได้และจำนวนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับผ่านทางลิงค์ติดตาม โดยะจะจัดทำสถิติค่าคอมมิชชั่นให้พันธมิตรและจัดการบริการลูกค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รหัสประจำตัวติดตามที่ไม่ซ้ำกันจะถูกกำหนดให้กับลูกค้าที่อ้างอิงทั้งหมด

4.3. บริษัท จะจ่ายเงินให้แก่ พันธมิตรตามจำนวนเงินที่ครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของลูกค้าและข้อกำหนดของข้อตกลง

5. ความรับผิดชอบและภาระผูกพันของพันธมิตร

5.1.พันธมิตรขอรับรองว่า:

 • จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการโฆษณาทำการตลาดและส่งเสริมการขายของ LuckySlots.com อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ายต่าง ๆ และปฏิบัติตามแนวทางของ บริษัท เนื่องจากอาจถูกนำมาใช้เป็นครั้งคราว และ / หรือ การเผยแพร่ทางออนไลน์
 • เพื่อทำการตลาดและนำผู้เล่นที่มีศักยภาพมายัง LuckySlots.com ในราคาและค่าใช้จ่ายของตัวเอง พันธมิตรจะรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อการจัดหาเนื้อหาและมารยาทในกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนกิจกรรมการตลาดของพันธมิตรทั้งหมดต้องเป็นมืออาชีพเหมาะสมและถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และต้องเป็นไปตามข้อตกลงนี้
 • พันธมิตรจำเป็นต้องใช้เฉพาะลิงค์การติดตามที่มีให้ ภายในขอบเขตของโปรแกรมพันธมิตร ไม่เช่นนั้นจะไม่มีการรับประกันใด ๆ สำหรับการลงทะเบียนและการบัญชีการขายที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขลิงค์ หรือเครื่องมือทางตลาดในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท
 • พันธมิตรจะรับผิดชอบ การพัฒนาการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์

5.2. พันธมิตรขอรับรองว่า:

 • จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท, เลือกปฏิบัติ, ลามกอนาจาร, ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมหรือมีเนื้อหาทางเพศทางลามกอนาจารหรือมีความรุนแรง
 • จะไม่กำหนดเป้าหมายเป็นบุคคลที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการพนัน
 • จะไม่กำหนดเป้าหมายเป็นเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การพนันและการส่งเสริมการขายนั้นผิดกฎหมาย
 • จะไม่สร้างปริมาณการใช้งาน LuckySlots.com จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่ จำกัด ดังนี้:
  • การส่งสแปม
  • Meta tags ไม่ถูกต้อง
  • ลงทะเบียนในฐานะผู้เล่นหรือฝากเงินโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังบัญชีผู้เล่นใด ๆ ผ่านทางลิงค์ติดตามของเขา / เธอ เพื่อการใช้งานส่วนตัวของตนเองและ / หรือ การใช้งานของญาติ, เพื่อน, พนักงานหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือในทางอื่น ๆ เพื่อเพิ่มค่าคอมมิชชั่นที่ต้องชำระหรือเพื่อฉ้อโกง บริษัท การละเมิดบทบัญญัตินี้จะถือว่าเป็นการฉ้อโกง
 • จะไม่นำเสนอเว็บไซต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนกับ LuckySlots.com และ / หรือ บริษัท และหรือถ่ายทอดความประทับใจว่าเว็บไซต์ของฝ่ายที่ทำสัญญาเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด มาจาก LuckySlots.com และ / หรือ บริษัท
 • โดยปราศจากอคติ ต่อสื่อการตลาดตามที่ บริษัท และ / หรือ เผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://partners.LuckySlots.com/ โดยพันธมิตรไม่สามารถใช้ LuckySlots.com หรือรูปแบบอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สิทธิในทรัพย์สินที่ตกเป็นของ บริษัท เว้นแต่ บริษัท ยินยอมให้มีการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร

6. พันธมิตรย่อย

6.1. พันธมิตรย่อยนั้นเป็น บริษัท ในเครือที่อ้างถึงเราโดยคุณ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับพันธมิตร พันธมิตรย่อยดังกล่าวทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับบัญชีพันธมิตรของคุณ หากว่าพันธมิตรย่อยลงทะเบียนโดยใช้หนึ่งในลิงค์อ้างอิงพันธมิตรย่อยของคุณ ในการเป็นพันธมิตรหลัก พันธมิตรจะต้องส่งคำขอและได้รับการอนุมัติจากบริษัท จากนั้นทางเราจะมีลิงค์อ้างอิงให้กับพันธมิตรหลัก

6.2. เพื่อที่จะเป็นพันธมิตรย่อยคุณจะต้องลงทะเบียนพันธมิตรย่อยโดยใช้ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนพันธมิตรย่อยที่คุณให้ไว้ ซึ่งคุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทะเบียนของพันธมิตรย่อยเสร็จสิ้นอย่างเหมาะสม ในผลของความล้มเหลวในการทำตามขั้นตอนใด ๆ พันธมิตรย่อยอาจไม่เชื่อมโยงกับคุณ

6.3. คุณจะได้รับ 10% ของรายได้พันธมิตรย่อยที่สร้างโดยแต่ละพันธมิตรย่อยที่คุณประสบความสำเร็จในการอ้างอิงกับเรา บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมใด ๆ ณ เวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มียอดติดลบโดยพันธมิตรย่อย ทางพันธมิตรหลักจะต้องผิดชอบในยอดติดลบนั้นด้วยเช่นกัน

6.4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบพันธมิตรย่อย ที่อ้างถึงเราหากทางเราสงสัยว่ามีกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีพันธมิตรย่อย หากพบว่าคุณเป็นพันธมิตรย่อย มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, สแปมหรือพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้องกับ พันธมิตรย่อยเนื่องจากคุณ และจะระงับระงับและยึดบัญชีหากเห็นสมควร

6.5. พันธมิตรย่อยใด ๆ จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และคุณจะต้องรับผิดต่อเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของพันธมิตรย่อยดังกล่าวภายใต้ข้อตกลง

6.6. LuckySlots.com จะไม่รับผิดชอบต่อการเจรจาโดยตรงใด ๆ รวมถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างพันธมิตรในเครือและพันธมิตรย่อย ความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างพันธมิตรหลักและพันธมิตรย่อยยังคงอยู่กับพันธมิตรหลักและพันธมิตรย่อย

7. การชำระเงิน

7.1. บริษัท ตกลงที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพันธมิตรโดยอิงจากได้สุทธิที่เกิดจากลูกค้ารายใหม่ที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ของพันธมิตรและ / หรือช่องทางอื่น ลูกค้าใหม่คือลูกค้าของ บริษัท ที่ยังไม่มีบัญชีเล่นเกมและเข้าใช้เว็บไซต์ผ่านลิงค์ติดตามและลงทะเบียนและทำการโอนบิทคอยน์อย่างน้อยเท่ากับเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีเดิมพัน LuckySlots.com ค่าคอมมิชชันจะถือว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่น ๆ ถ้ามี

7.2. ค่าคอมมิชชั่นจะคิดเป็นร้อยละของรายได้สุทธิจากการเล่นเกม ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างคอมมิชชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การคำนวณเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะและมีการกำหนดไว้ในโครงสร้างคอมมิชชั่นเฉพาะผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

7.3. ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณในช่วงสิ้นเดือนของแต่ละเดือน และการชำระเงินค่าคอมจะดำเนินการภายในวันที่ 8 ของแต่ละเดือนตามปฏิทิน หากจำนวนเงินที่ถึงกำหนดเกิน mɃ 50 หากยอดเงินที่เหลือน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ จะถูกทบยอดไปยังเดือนถัดไปและจะทำการชำระเมื่อจำนวนเงินรวมเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าคอมมิสชั่นจะกำหนดโดยผลการดำเนินงานของเดือนก่อนหน้า

7.4. การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะทำได้ก็ต่อเมื่อยอดเงินในพันธมิตรที่ค้างชำระเป็นยอดบวก หากยอดเงินคงเหลือติดลบเนื่องจากประสิทธิภาพของผู้ใช้ในเกม ยอดดุลจะถูกยกยอดไปจนถึงเดือนถัดไป หากรายได้ของเดือนถัดไปเป็นค่าบวกและครอบคลุมยอดติดลบจากเดือนก่อนหน้านั้น ทางเราจะมีการชำระเงินค่าคอมให้ วิธีการนี้เรียกว่าการยกยอดติดลบ

7.5. การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะกระทำใน Bitcoin เฉพาะกับบัญชีผู้เล่นที่ได้รับมอบหมายภายในวันแรกของเดือน โดยบัญชีดังกล่าวจะถูกแจ้งโดยพันธมิตรในส่วน "การตั้งค่า" ในแบ็กเอนด์ "แผงควบคุมพันธมิตร" หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการคำนวณค่าคอมมิชชัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวได้ตลอดเวลาและจะชำระเงินค่าคอมที่ขาดไปหรือเรียกคืนการชำระเงินส่วนเกินให้กับพันธมิตรภายในวันที่ 8 ของแต่ละเดือน หากการชำระเงินไม่ได้ทำกับพันธมิตรภายในวันที่ 8 ของเดือน ค่าคอมมิชชั่นจะถูกจ่ายเต็มจำนวนในเดือนถัดไป โดยเฉพาะเมื่อพันธมิตรได้ให้รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดแก่ทางบริษัท

7.6. การยอมรับการชำระเงินโดยพันธมิตร จะถือว่าสมบูรณ์และการชำระยอดดุลสุดท้ายตามระยะเวลาที่กำหนด

7.7. หากพันธมิตรไม่เห็นด้วยกับยอดคงเหลือตามที่รายงาน จะต้องแจ้งภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน โดยการส่งอีเมลไปยัง บริษัท ที่ [email protected] และระบุเหตุผลของข้อพิพาท การไม่ส่งอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกพิจารณาว่าเป็นการรับทราบยอดเงินคืนที่ไม่สามารถแก้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

7.8. บริษัท อาจชะลอการชำระยอดคงเหลือให้กับพันธมิตรเป็นเวลาสูงสุดหกสิบ (60) วันในขณะที่ทำการตรวจสอบว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกำหนด

7.9. จะไม่มีการชำระเงินเมื่อการเข้าใช้งานที่สร้างขึ้นผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

7.10. พันธมิตรตกลงที่จะคืนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับจากการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือการปลอมแปลงรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับสาเหตุทางกฎหมายหรือการกระทำที่อาจนำมาซึ่งการละเมิดต่อพันธมิตรในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย

7.11. เพื่อความชัดเจน คู่สัญญาตกลงโดยเฉพาะว่าเมื่อมีการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พันธมิตรจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินใด ๆ จาก บริษัทอีกต่อไป โดยทางเราจทำการชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้น

7.12. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท พันธมิตรอาจได้รับโอกาสในการปรับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่น ตัวอย่างเช่น ของแหล่งที่มาของรายได้อื่นอาจรวมถึงโมเดลในการคิดค่าโฆษณาต่อหนึ่งการกระทำ (Action) บริษัทขอแจ้งให้พันธมิตรทราบว่าอาจมีการใช้โครงสร้างรายได้เพียงประเภทเดียวและจะไม่สามารถมีโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างกันสองแห่งร่วมกันได้ ดังนั้นเมื่อพันธมิตรเลือกที่จะยอมรับข้อเสนอของบริษัท สำหรับโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างจากโครงสร้างค่าคอมมิชชันมาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อที่ 20 ของข้อตกลงนี้พันธมิตรจะรับรู้และตกลงและเข้าใจว่าโครงสร้างรายได้ที่เสนอใหม่จะแทนที่ โครงสร้างค่าคอมมิชชันที่มีอยู่ทั้งหมด แม้จะมีเงื่อนไขข้างต้น แต่ภาระผูกพันทั้งหมดของพันธมิตรที่สันนิษฐานภายใต้ข้อตกลงปัจจุบันนี้จะยังคงใช้กับพันธมิตรจนถึงการยกเลิกข้อตกลงนี้และหลังจากนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้

7.13. พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมและเงินอื่นใดที่ต้องชำระหรือถึงกำหนดชำระทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้แก่หน่วยงานด้านภาษี แผนกหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อค่าคอมมิชชั่นที่สร้างขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อจำนวนเงินที่ค้างชำระใด ๆ แต่พบว่าจะถึงกำหนดชำระโดยพันธมิตร

8. การสิ้นสุดการเป็นพันธมิตร

8.1. ข้อตกลงนี้อาจถูกยกเลิกโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสามสิบ (30) วันต่อฝ่ายอื่น การแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรอาจทำได้โดยการส่งอีเมล

8.2. ภาคีผู้ทำสัญญาตกลงว่าเมื่อมีการยกเลิกข้อตกลงนี้:

 • พันธมิตรต้องลบการอ้างอิงทั้งหมดไปที่ LuckySlots.com จากเว็บไซต์ของพันธมิตรและ / หรือช่องทางการตลาดและการสื่อสารอื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่าการสื่อสารนั้นเป็นการค้าหรือไม่ใช่เพื่อการค้า
 • สิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดที่มอบให้กับพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงในทันทีและสิทธิ์ทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับไปเป็นผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องและพันธมิตรจะหยุดการใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการโลโก้และการกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นของบริษัท
 • พันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับเฉพาะในส่วนที่ยังคงค้าง ณ วันที่การยกเลิกมีผลบังคับใช้; อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจระงับการจ่ายเงินครั้งสุดท้ายของพันธมิตรในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับจำนวนที่ถูกต้อง พันธมิตรจะไม่มีสิทธิ์รับหรือรับคอมมิชชั่นหลังจากวันที่ยกเลิก
 • หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกโดยบริษัท บนพื้นฐานของการละเมิดของพันธมิตร ทางบริษัทมีสิทธิที่จะระงับค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรที่ยังไม่ได้ชำระค่าคอมมิชชั่น ณ วันที่สิ้นสุด เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าว หากมีการระบุเพิ่มเติมว่าการยกเลิกโดยบริษัท เนื่องจากการละเมิดโดยพันธมิตร ของข้อใด ๆ ในข้อตกลงนี้ จะมีการยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อ บริษัทแจ้งให้พันธมิตร
 • พันธมิตรจะต้องส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงสำเนาและการสืบทอดทั้งหมด) ให้กับบริษัท ในการครอบครอง การดูแล และการควบคุมของพันธมิตร
 • พันธมิตรจะต้องทำการปลดเปลื้องบริษัท จากภาระผูกพันและหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นหลังจากวันที่มีการยกเลิกดังกล่าวยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันที่ตามธรรมชาติได้รับการออกแบบเพื่อความอยู่รอด การยุติจะไม่บรรเทาพันธมิตรจากความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงนี้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการยกเลิกและ / หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับ แม้ว่าการละเมิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หลังจากการยกเลิกข้อตกลงนี้ ภาระผูกพันของพันธมิตรในการรักษาความลับที่มีต่อบริษัท จะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงนี้

8.3. การยกเลิกอัตโนมัติของเราหากบัญชีของคุณไม่ได้ใช้งาน หากบัญชีกิจการในเครือของคุณไม่ได้ใช้งานข้อตกลงและการมีส่วนร่วมในเครือข่ายพันธมิตรของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ในส่วนนี้ "ไม่ใช้งาน" หมายถึงที่คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้เล่นด้วยเงินจริงใหม่เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันขึ้นไป เมื่อมีการยกเลิกโดยอัตโนมัติเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าค่าธรรมเนียมของคุณจะถูกระงับ หากเราไม่ได้รับการตอบกลับจากคุณภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน เงินใด ๆ ที่เหลืออยู่ในบัญชีพันธมิตรของคุณจะเปลี่ยนกลับเป็นของเรา

9. การรับประกัน

9.1. พันธมิตรยอมรับและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นความเสี่ยงของตัวเองและโปรแกรมพันธมิตรนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ แม้ว่าจะแสดงหรือบอกเป็นนัยก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะทำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ทุกเวลาหรือทุกสถานที่

9.2. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อพันธมิตรหรือบุคคลอื่นใดสำหรับความไม่ถูกต้องข้อผิดพลาดหรือการละเว้นหรือการสูญเสียการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนจากความล้มเหลวความล่าช้าหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ www.luckyslots.com หรือ โปรแกรมพันธมิตร

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

10.1. พันธมิตรตกลงที่จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและควบคุมบริษัท และ พันธมิตร ผู้สืบทอด เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น และทนายอิสระ และปลอดจากการเรียกร้องและหนี้สินใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทนายความ และผู้เชี่ยวชาญที่สมเหตุสมผล ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจาก:

 • การฝ่าฝืนการรับรองการรับประกันหรือพันธสัญญาใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้
 • การใช้สื่อการตลาด (หรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์) ของพันธมิตร
 • การกระทำและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านของพันธมิตร
 • สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง การหมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมายที่อยู่ในเว็บไซต์ของพันธมิตร หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อมูลของพันธมิตร
 • การเรียกร้องหรือการโต้แย้งใด ๆ ที่เว็บไซต์ของพันธมิตร หรือข้อมูลของพันธมิตรนั้นละเมิดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือการเผยแพร่ของบุคคลที่สามใด ๆ
 • สการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของพันธมิตรหรือข้อมูลและข้อมูลของพันธมิตร
 • การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พันธมิตร
 • การละเมิดข้อตกลงนี้

10.2. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการป้องกันเรื่องใด ๆ

11. สิทธิของ บริษัท

11.1. บริษัท และ / หรือ LuckySlots.com อาจปฏิเสธผู้เล่นใด ๆ หรือทำการปิดบัญชีของผู้เล่นหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท และ / หรือ LuckySlots.com และ / หรือ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ บริษัท

11.2. บริษัท อาจปฏิเสธผู้สมัครและ / หรืออาจปิดบัญชีของพันธมิตรใด ๆ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท และ / หรือปกป้องผลประโยชน์ของ บริษัท หากพันธมิตรละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดของ บริษัท หรือกฎนโยบายและแนวทางอื่น ๆ ของ บริษัท บริษัท อาจปิดบัญชีของพันธมิตรเพื่อทำตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ & เขตอำนาจศาล

12.1. ข้อตกลงนี้จะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของคูราเซาและการกระทำหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะต้องถูกนำเสนอในคูราเซาและ พันธมิตรได้ยินยอมโดยไม่อาจเพิกถอนต่อเขตอำนาจศาลของศาลคูราเซาได้

13. การมอบหมาย

13.1. พันธมิตรไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้โดยการดำเนินการทางกฎหมายหรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท ในกรณีที่พันธมิตรได้มาหรือได้รับการควบคุมพันธมิตรอื่นของ LuckySlots.com, แล้วบัญชีจะอยู่ร่วมกันตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคล

13.2. บริษัท อาจมอบหมายข้อตกลงนี้โดยการดำเนินการตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพันธมิตรก่อน

14. การไม่สละสิทธิ์

14.1. ความล้มเหลวของบริษัท ในการบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของ บริษัท ในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวได้ตลอดเวลา

15. เหตุสุดวิสัย

15.1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลว ในการปฏิบัติตามพันธกรณี ภายใต้ข้อตกลงนี้หากความล่าช้า หรือความล้มเหลวนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล และไม่ใช่ความผิดของฝ่ายดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การรบกวนทางอุตสาหกรรม การกระทำของพระเจ้า การก่อการร้าย น้ำท่วม ฟ้าผ่า ความล้มเหลวของระบบสาธารณูปโภค หรือการสื่อสาร แผ่นดินไหว หรือการบาดเจ็บล้มตายอื่น ๆ หากมีเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น บุคคลที่ไม่แสดงตัวจะถูกขอตัวจากการดำเนินการใด ๆ ก็ตาม ที่ถูกป้องกันโดยเหตุการณ์ เหตุสุดวิสัยในกรณีที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าหากเหตุการณ์มีอยู่เป็นระยะเวลาเกินสามสิบ (30) วันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

16.1. ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ หรือการกระทำใด ๆ ของฝ่ายใด ในข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (หรือพนักงานตัวแทนหรือผู้แทนของฝ่ายนั้น) พนักงานหรือตัวแทนทางกฎหมายของอีกฝ่ายหรือ หุ้นส่วนกิจการร่วมค้าสมาคม หรือการเผยแพร่ใด ๆ ใน หรือระหว่างคู่สัญญาหรือเพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิอำนาจหรืออำนาจใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในการทำข้อตกลงหรือข้อตกลงใด ๆ ในนามของ (หรือกำหนดข้อผูกพันใด ๆ ) อีกฝ่าย

17. การแยก / การสละสิทธิ์

17.1. เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ จะตีความในลักษณะที่จะมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ แต่ถ้าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับใช้ในส่วนใด ๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีความสามารถในการบังคับใช้ดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบกับส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ การสละสิทธิ์จะไม่ถูกอ้างถึงจากความประพฤติหรือความล้มเหลวในการบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ และจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

18. การรักษาความลับ

18.1. ข้อมูลทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะธุรกิจและการเงิน รายชื่อลูกค้าและผู้ซื้อ รวมถึงข้อมูลราคาและการขายและข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บันทึกการดำเนินงาน แผนธุรกิจ กระบวนการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความรู้ทางธุรกิจหรือตรรกะ ความลับทางการค้า โอกาสทางการตลาด และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ หรือเปิดเผยต่อบุคคล หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่บริษัทจะได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บทบัญญัตินี้จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลง

18.2. พันธมิตรต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้

19. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

19.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือเพิ่มบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตน โดยไม่ต้องแจ้งให้พันธมิตรทราบล่วงหน้า ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่บน LuckySlots.com.

19.2. ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างความหมายของฉบับแปลใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

20. เครื่องหมายการค้า

20.1. ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ ที่จะให้สิทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ [ต่อไปนี้จะเรียกง่ายๆว่า "เครื่องหมาย"] ของอีกฝ่าย ในเวลาไม่นานระหว่างหรือหลังจากระยะเวลาใดฝ่ายหนึ่งจะพยายามหรือท้าทายหรือช่วยเหลือหรืออนุญาตให้ผู้อื่นท้าทายหรือลงทะเบียนหรือพยายามที่จะลงทะเบียนเครื่องหมายของอีกฝ่ายหรือของ บริษัท ใด ๆ ภายในกลุ่ม บริษัท ของอีกฝ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ลงทะเบียนหรือพยายามที่จะลงทะเบียนเครื่องหมายใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายและ / หรือสับสนคล้ายกับเครื่องหมายใด ๆ ที่เป็นของอีกฝ่ายหรือ บริษัท ใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่ม บริษัท ของอีกฝ่าย

21. โครงสร้างคณะกรรมการ

21.1. คอมมิชชันจะจ่ายออกเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิ โครงสร้างค่าคอมมิชชันที่แน่นอนสามารถดูได้จากหน้าพันธมิตรและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ในกรณีนี้โบนัสที่จ่ายให้หมายถึงโบนัสที่ให้เครดิตกับลูกค้า (เงินเสมือนจริง) ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายโบนัส ความแตกต่างคือโบนัสที่จ่ายนั้นคือจำนวนเงินโบนัสเครดิตจริง ค่าใช้จ่ายโบนัสคือค่าใช้จ่ายจริงที่คำนวณจากโบนัสที่ชำระแล้วที่หายไปและถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการเกม